Doç. Dr. POLAT TÜRKER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. POLAT TÜRKER

T: (0282) 250 5183

M pturker@nku.edu.tr

W pturker.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıp
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
Doç. Dr. T.C. NAMİK KEMAL UNİVERSİTESİ
2013-
Yrd. Doç. Dr. T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2009-
Uzman Dr. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANE
2009-
Uzman Dr. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARS DEVLET HASTANESİ
2009-
Uzman Dr. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE
2008-
Uzman Dr. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ AD
2007-
Dr. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2001-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , .
Özet bildiri
2. , .
Özet bildiri
3. , .
Özet bildiri
4. , .
Özet bildiri
5. , .
Özet bildiri
6. , .
Özet bildiri
7. , .
Özet bildiri
8. , .
Özet bildiri
9. , .
Özet bildiri
10. , .
Özet bildiri
11. , .
Özet bildiri
12. , .
Özet bildiri
13. , .
Özet bildiri
14. , .
Özet bildiri
15. , .
Özet bildiri
16. , .
Özet bildiri
17. , .
Özet bildiri
18. , .
Özet bildiri
19. , .
Özet bildiri
20. , .
Özet bildiri
21. , .
Özet bildiri
22. , .
Özet bildiri
23. , .
Özet bildiri
24. , .
Özet bildiri
25. , .
Özet bildiri
26. , .
Özet bildiri
27. , .
Özet bildiri
28. , .
Özet bildiri
29. , .
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Özet bildiri
2. , .
Özet bildiri
3. , .
Özet bildiri
4. , .
Özet bildiri
5. , .
Özet bildiri
6. , .
Özet bildiri
7. , .
Özet bildiri
8. , .
Özet bildiri
9. , .
Özet bildiri
10. , .
Özet bildiri
11. , .
Özet bildiri
12. , .
Özet bildiri
13. , .
Özet bildiri
14. , .
Özet bildiri
15. , .
Özet bildiri
16. , .
Özet bildiri
17. , .
Özet bildiri
18. , .
Özet bildiri
19. , .
Özet bildiri
20. , .
Özet bildiri
21. , .
Özet bildiri
22. , .
Özet bildiri
23. , .
Özet bildiri
24. , .
Özet bildiri
25. , .
Özet bildiri
26. , .
Özet bildiri
Ödüller
1. Uroonkoloji Klinik Araştırma Ödülü, 11. Üroonkoloji Kongresi, Kasım 2013, Antalya, Türkiye Presence of high grade Tertiary Gleason pattern upgrades the Gleason sum score and inversely associated with biochemical recurrence free survival Polat Türker, Emine Bas, Suheyla Bozkurt, Bulent Gunlusoy, Arsenal Sezgin, Hakan Postaci, Levent Turkeri , 2013.
2. 1. En İyi Poster 2.lik Ödülü. 2. Ulusal Kadin ve İşlevsel Üroloji Kongresi 8-11 Aralık 2011, Antalya , 2011.
3. , 2007.
4. , 2007.
Üyelikler
Türk Tabipler Birliği, Üye.
Türk Üroloji Derneği, Üye.
Ürolojik Cerrahi Derneği, Üye.
Üroonkoloji Derneği, Üye.
Avrupa Üroloji Derneği (European Association of Urology), Üye.